Vítejte na našem webu

******************************************************************************************************************

*********************************************************************************************************************

 

Zápis do MŠ

 

pro školní rok 2017/2018 se koná

ve středu  3. května 2017 od 8.00. do 15 hodin .

Náhradní termín: čtvrtek 4. května   2017 od 8.00 do 11.30 hodin .

Rodiče se dostaví k zápisu spolu s dítětem a předloží :

občanský průkaz, rodný list,  popřípadě jiný doklad, potvrzující trvalý pobyt dítěte .

Dále vyplněnou přihlášku  do mateřské školy, popřípadě  evidenční list potvrzený lékařem .

( K vyzvednutí v MŠ, může se donést dodatečně. )

Kritéria pro přijetí dítěte.

 

 

Ředitelka Mateřské školy Louny, V Domcích 2427, příspěvkové organizace , stanovuje  následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, což je  84 dětí.

 

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a dětí s odloženou školní docházkou   ze spádové oblasti MŠ Louny, V Domcích 2427  (dle § 34 odst. 4 z. 561/2004 Sb.)

2. Děti  narozené do 31.8.2013 ze spádové oblasti MŠ Louny, V Domcích 2427

3.Děti s místem bydliště na území zřizovatele, které mají v MŠ staršího sourozence.

4. Ostatní děti s místem bydliště na území zřizovatele

Pokud počet přihlášek v bodě 4. přesáhne stanovenou kapacitu mateřské školy, rozšiřují se hodnotící kritéria následovně:

 

  • Docházka do MŠ – přednostně budou přijímány děti ve věku od 3 let a starší s celodenní  pravidelnou docházkou
  • Děti mladší 3 let

 

3. Děti s místem bydliště mimo území zřizovatele.

 

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení. Při rozhodování o přijetí bude ředitelka brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí.

V případě rovnosti kritérií rozhoduje věk zapisovaného dítěte (upřednostnění staršího dítěte před mladším).

 

 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí  k předškolnímu vzdělávání ( Rozhodnutí o přijetí )  se oznamují  zveřejněním seznamu dětí  pod  přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném mist,   ( nástěnky  v šatnách ), po dobu 15 dní. Součástí rozhodnutí je datum zveřejnění.

 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  bude  zákonným zástupcům dítěte doručeno poštou do vlastních rukou do  pátku 2. června 2017.

 

 

Anna Havlínová

ředitelka školy

 

*************************************************************************************************************************

 KALENDÁŘ AKCÍ:

 

BŘEZEN 2017

 

  • Účast na festivalu Mateřinka- taneční vystoupení: "Radost ze života" 9.3. 2017- pouze vybrané děti.
  • Rodičovská schůzka s přednáškou Mgr. Mirovské. 21.3. 2017 od 16,00 hodin.
  • Návštěva MK Louny - 23.3. - pouze děti ze třídy U Potůčku.
  • Návštěva MK Louny - 24.3. -pouze děti ze tř. U Řeky.
  • Jarní focení  - 29.3. od 8,00 - všechny třídy.
  • Účast na VV projektu MK Louny : Zahrada.
  • Účast na VV soutěži "Ptáci kolem nás"  vyhlášenou EC Dymnivka Postoloprty a MÚ Louny a Muzea Louny.
  • Čtení před odpočíváním- všechny třídy.

 

 

 


Novinky

Velikonoční dílny v mateřské škole.

27.03.2017 13:22
Velikonoční dílny v mateřské škole Akce pouze pro děti ze třídy U Potůčku a U Řeky V pondělí 3. 4. 2017 pořádáme ve spolupráci s Městskou knihovnou Postoloprty  novou akci: Velikonoční dílny v mateřské škole. Z Postoloprt přijedou pracovnice knihovny s nachystanou...

—————

Přerušení provozu o letních prázdninách

02.02.2017 10:47
Ředitelství Mateřské školy Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace   v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb.,  § 3 o  předškolním vzdělávání v platném znění přerušuje provoz    od 17. července 2017  do 18. srpna 2017   V souladu s § 3...

—————

Čtení před odopčíváním.

09.11.2016 15:03
ČTENÍ PŘED ODPOČÍVÁNÍM Maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, tetičky, strýčkové…   Každou poslední středu v měsíci nám vždy jeden z vás může přijít přečíst pohádku před odpočíváním. Přinést můžete vlastní knížku, nebo vám ji zapůjčíme v MŠ. Bližší info u p. učitelek ve...

—————

Konzultační dny ve třídě U Studánky

09.11.2016 15:02
KONZULTAČNÍ DNY ve třídě U Studánky Stejně jako v loňském roce jsme pro vás připravili konzultační dny. Budou vždy první středu v měsíci od 15.30hod do 16.00hod ve třídě U Studánky (domluvit můžeme samozřejmě i jiný termín). Přihlásit se můžete u p. učitelek ve třídě U Studánky.  

—————


Kontakt

MŠ V Domcích Louny

V Domcích 2427
440 01, Louny


415 654 089
721 539 347 - omlouvání dětí - pouze SMS

723 384 537 - ředitelka školy