Květen 2018

30.04.2018 14:14
  • Zájezd do Ročova do loutkového divadla, pohádka: Vodník Toník z Oulovic. Pouze děti ze tř. U Potůčku a U Řeky.
  • Prevence kriminality s MP Louny- 2. setkání - Vím, jak se chovat ( kontrola zadaných úkolů) -pouze nejstarší děti ze tř. U Potůčku a U Řeky.
  • Sportovní hry mateřských škol. Pouze vybrané děti ze tř. U Potůčku a U Řeky.
  • Preventivní program s PPP Louny. 2. beseda: "Nebezpečí odhozených injekčních jehel." pouze nejstarší děti ze tř. U Potůčku a U Řeky.
  • Jarní besídka pro rodiče. Všechny třídy.
  • Beseda s myslivcem v mateřské škole. Všechny třídy.
  • Návštěva Vrchlického divadla, pohádka: Princezny jsou na draka. Všechny třídy.
  • Návštěva u hasičů. Akce k MDD. Všechny děti.

—————

Zpět


Kontakt

MŠ V Domcích Louny

V Domcích 2427
440 01, Louny
ID schránky : ramxfhi


415 654 089
721 539 347 - omlouvání dětí - pouze SMS

723 384 537 - ředitelka školy
731 078 701 - hospodářka