Prosinec 2018

26.11.2018 12:51
  • Hrátky Zdravé5 - 3.12. 2018 od 8,15 hod.
  • Mikulášská nadílka v mateřské škole.  5.12. 2018
  • Vánoční besídka s posezením s rodiči ve třídě U Studánky. 11.12. 2018, 15,00 hod.
  • Vánoční zpívání babičkám a dědečkům. Vystoupení v Domově pro seniory. 12.12.2018
  •  Účast na akci mateřských škol: Hrajeme a zpíváme.  13.12. 2018
  • Vánoční besídka pro rodiče ve třídách U Potůčku a U Řeky. 13.12.2018 od 15,00 hodin.
  • Vánoční nadílka ve třídách.

—————

Zpět