Perličky z naší školičky 

 

Nezapomenutelné výroky našich „Zlatíček“ (š.r. 2008/09)


 

Rozhovor o tom, kdo má doma nějaké živé zvířátko.

      Zlatíčko:  (bydlí v paneláku) My máme doma krávu.

Uč. Krávu?

      Z.: No takovou tu velkou, jak čůrá mlíko.

Uč. Čůrá mléko?

      Z.:No přece takový to bílý, ty to neznáš?

..............................................................................................................................................................................................................................

 Při sledování pohádky Tom a Jery.

      Zlatíčko: To jsou ale držky!

Uč. To se neříká.

     Z.: Já můžu, mě to maminka dovolila.

..............................................................................................................................................................................................................................

 Na vycházce ukazuje učitelka dětem keř hlohu.

Uč. Děti, tady na tom keři,  ty malé červené kuličky, vidíte je? To je hloh.

     Zlatíčko:  Prosím tě, říká se HROCH!

...............................................................................................................................................................................................................................

 Děti mají za úkol obkreslit šablonku ptáka, vybarvit ji a říci, jakého ptáčka kreslily. Jedna holčička se jde pochlubit svým výtvorem.

Uč. Dobře, a teď mi řekni, co to je za ptáčka?

     Zlatíčko : Chvíli přemýšlí a pak vyhrkne: To je ten z mrazáku.

................................................................................................................................................................................................................................

  Na vycházce děti pozorují ptáka kosa, jak poskakuje po keři blízko hnízda.

Uč. Podívejte, děti, to je kos.

     Zlatíčko: To je asi maminka KOSKA.

................................................................................................................................................................................................................................

 Děti poznávají listnaté stromy a jejich plody. Správně určí, že kaštany rostou na kaštanu, bukvice na buku. Na řadě je žalud.

Uč. Kdo ví, kde rostou žaludy?

     Zlatíčko : Na žaludečníku.

................................................................................................................................................................................................................................

Děti  poznávají různá zaměstnání dospělých. Konkrétně se baví,o tom, kde pracují rodiče.

    Zlatíčko: Moje maminka pracuje ve škole, učí děti.

Uč. Takže tvoje maminka je vlastně paní...

    Z : Učebnice.

................................................................................................................................................................................................................................

 Při návštěvě Městské  knihovny si děti povídají o vodním světě. Podle obrázku jmenují živočichy, dopravní prostředky i lidi.

Uč. napovídá : je to  zlý pán, má pásku přes oko a dřevěnou nohu. Plaví se na lodi a na vlajce je lebka.

   Zlatíčko: Jan Žižka.

..............................................................................................................................................................................................................................