Výroky našich Zlatíček 2016-2017

Třída U Potůčku. Učitelka s dětmi hovoří, jak prožily prázdniny. Zlatíčko: " My jsme byli v Africe:" Učitelka: "Tedy tak daleko. A jak se jezdí do Afriky?" Zlatíčko: " Já nevím, asi metrem."

....................................................................................................................................................................................................................................

Třída U Studánky před obědem. Učitelka se ptá, jestli mají rády brambory, protože jsou dnes k obědu. Zlatíčko: " Z  brambor mám rád česnek!"

.....................................................................................................................................................................................................................................

Třída  U Studánky. Děti si prohlížejí obrázkovou knížku, kde je voda a živočichové. Zlatíčko: "Ve vodě jsou  ALIGOTÁŘI!"

.....................................................................................................................................................................................................................................

Třída U Řeky. Na vycházce děti pozorují panorama Českého Středohoří, poznávají známé kopce. Zlatíčko: " Támhle je Červeňák. Tam jsem došel vlastníma nohama!"

.....................................................................................................................................................................................................................................

Ve třídách U Studánky a U Řeky byly o prázdninách zrekonstruovány záchody. Pro chlapce byl nově namontován pisoár.

Ve třídě U Řeky- Zlatíčko po návštěvě toalet: "Paní učitelko, někdo načůral kolem toho SOLÁRIA!"

.................................................................................................................................................................................................................................

Ve třídě U Potůčku před spaním čteme O Hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi - kapitola o tom, jak se vodník Barbora vztekal proto, že má holčičí jméno. Po přečtení se učitelka ptá, jak se jmenoval ten vodník? Zlatíčko: " BRAMBORA", učitelka: " Tak ne, ale podobně, je to holčičí jméno...."  jiné Zlatíčko: " CIBULE"!

.................................................................................................................................................................................................................................

Tř. U Řeky, učitelka s dětmi hovoří o zdraví, nemocech, úrazech. Učitelka: " Co by se mohlo stát, kdybychom třeba upadli a uhodili se do obličeje?" Zlatíčko: "měli bychom držku celou od krve!"

............................................................................................................................................................................................................................................................................

Tř. U Řeky, skupinové tvoření, na velký papír nalepují lidskou kostru z roliček od toaletního papíru. Učitelka se ptá: "Kostru už máme, ale jak uděláme tu hlavu?" 1. Zlatíčko: " Byla by dobrá lebka." 2. Zlatíčko:" a mě z toho klepne pepka!"

................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tř. U Potůčku je  na vycházce v  parku. Zastaví se u cedule, kde je napsáno plocha pro venčení psů. Učitelka:" Děti, víte někdo, co je napsáno na této ceduli?" Zlatíčko: " POŽOL HO-NA!"

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tř. U Potůčku. Zlatíčko ukazuje učitelce zaparkované auto a ptá se jak se jmenuje. Učitelka odpoví : "Citroen". Zlatíčko: "To není citroen:". Uč. " To je citroen, má to 2 šipky.." Zlatíčko:" Tak jo, ale jaké má to druhé jméno?" 2. Zlatíčko: " Ty myšlíš, pomelanč, viď?"

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ranní hry ve tř. U Řeky. Děti hrají pexeso a přitom si povídají o Vánocích. 1. Zlatíčko: " Ježíšek stejně není. Dárky nám nosí maminka." 2. Zlatíčko po vyslechnutí sdělení se obrátí na učitelku a pronese: " A nehráblo jí, náhodou ?!"

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tř. U Potůčku. Děti se učí koledu, ve které se zpívá o groších. Po vysvětlení významu slova se učitelka zeptá, jak se jmenují peníze, kterými platíme v dnešní době. Zlatíčko: " PRACHY!"

..............................................................................................................................................................................................................

Tř. U Řeky. Děti si povídají o narození Ježíška a při tom se dostanou k debatě o tom, kdo se kdy narodil a v jakém znamení. Přihlásí se Zlatíčko: "Můj děda je STŘELENEC!"

..................................................................................................................................................................................................................................

Vycházka dětí ze tř. U Potůčku. Děti míjejí zaparkované auto -  krásné  nové AUDI. 1. Zlatíčko:" Paní učitelko, co to je za auto?" Místo učitelky okamžitě odpoví 2. Zlatíčko: " Já to vím!  Čtyři kroužky pro teploušky! "

..................................................................................................................................................................................................................................

Ve třídě U Studánky si děti prohlížejí encyklopedii. Učitelka ukáže na obrázek dinosaura:" A jestlipak poznáte, co je tohle?" Zlatíčko: " To je DINONAULUŠ."

...................................................................................................................................................................................................................................

Ranní hry ve třídě U Potůčku.  Dostali jsme darem kinetický písek, kde je na krabici napsáno +3. Učitelka položila krabici na stůl, kde si již tři chlapci hráli. 1. Zlatíčko: " To je pro děti od tří let."  2. Zlatíčko: " Hm, to mně už bylo dávno, teď mi jsou čtyři." 3. Zlatíčko: " To mně už je pět."  1. Zlatíčko: " A mně dokonce šest." Učitelka: " No každému je jinak. Někomu čtyři, někomu pět a šest..."Do toho skočí 1. Zlatíčko: " nebo  STO, jako paní učitelce!!"

.................................................................................................................................................................................................................................