Výroky našich Zlatíček - š.r. 2020-21

Třída Žabiček- před četbou pohádky: "Proč datel ťuká do stromu" se učitelka zeptá, jestli to někdo ví... Zlatíčko: "On tam vybírá brouky, co dělají NEŠKODY!"
********************************************************************************************************************
Třída ŽABIČEK - děti si povídají o tom, jak se jenují prostory v mateřské škole a kdo v nich pracuje . Paní kuchařky v kuchyni, paní ředitelka v ředitelně, paní hospodářka V HOSPODĚ!.
********************************************************************************************************************