Milé děti, vážení rodiče, 
ve středu 1.9. začal nový školní rok. Uplynulé dva školní roky byly trochu jiné, než jsme byli zvyklí. Všichni jsme se museli přizpůsobit nastalé situaci, ale všichni jsme to zvládli více, než dobře. 
Do nového školního roku 2021-2022 přejeme dětem, rodičům a nám všem hodně zdraví, pohody, co nejvíce radosti a úsměvů. 
    Těšíme se na vás.
                      Zaměstnanci MŠ Louny, V Domcích 2427

Organizační opatření k provozu ve šk. roce 2021-2022

INFORMACE K PROVOZU- OCHRANNÉ OPATŘENÍ, KTERÉ UPRAVUJE REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ.

Vážení rodiče, prosíme pečlivě prostudujte informace, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy-  viz. pdf. ke stažení:


 

ŠKOLNÉ OD ZÁŘÍ 2021

Ředitelka mateřské školy stanovuje výši úplaty pro školní rok 2021-2022 na částku

550,-Kč/dítě/měsíc

Děti plnící povinnou předškolní docházku školné neplatí.

Záloha na školné a stravné je stanovena částkou :

 Strávníci, kteří ve školním roce dosáhnou 7 let, neplatí školné, stanovená záloha na stravné je 850,- Kč

 Strávníci, kteří mají poslední rok předškolní docházky, neplatí školné a stanovená záloha na stravné je 750,- Kč

Strávníci mladší 6-ti let hradí úplatu za předškolní vzdělávání v částce 550,- Kč a to i v případě, že do MŠ nedocházejí. Za omluvené dny neplatí pouze stravné. Pro tyto děti je stanovena záloha na stravné a školné 1300,- Kč

Zálohy jsou splatné do konce předešlého měsíce na účet mateřské školy.

číslo účtu je :   

 000000-1024074359/0800

Nezapomeňte si změnit příkazy v bance. 


V prostorách školy platí povinnost zakrytí nosu a úst- vstupujte s nasazeným respirátorem třídy FFP2, FFP3, KN95, nanorouškou, nebo dvěma chirurgickými rouškami. Dezinfekce jsou umístěny u vchodů do šaten. 

V šatnách budou max. 3 osoby - respektujte pokyny zaměstnanců mateřské školy.

                                     Rádi bychom, aby byl provoz mateřské školy bez omezení.

Situace je bohužel vážná a předpokladem jejího zvládnutí je  osobní zodpovědnost každého z nás.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví.

Zaměstnanci MŠ Louny, V Domcích 2427