Stanovení úplaty za vzdělávání pro školní rok 2024-2025

Nově s účinností od 1.9.2024 dochází k rozšíření možného osvobození o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/2025, tzn. od 1.9.2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce "Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě".  Přesný postup se řídí směrnicí O stanovení úplaty za předškolní vzdělávání.   

Přerušení provozu 


 Stanovení délky provozu MŠ

Školné pro šk. rok 2023-2024

Ředitelka mateřské školy stanovuje výši úplaty pro školní rok 2023-2024 na částku

550,-Kč/dítě/měsíc

Děti plnící povinnou předškolní docházku školné neplatí.

Záloha na školné a stravné je stanovena částkou :

Strávníci, kteří ve školním roce dosáhnou 7 let, neplatí školné, stanovená záloha na stravné je 1100,- Kč

Strávníci, kteří mají poslední rok předškolní docházky, neplatí školné a stanovená záloha na stravné je 950- Kč

Strávníci mladší 6-ti let hradí úplatu za předškolní vzdělávání v částce 550,- Kč a to i v případě, že do MŠ nedocházejí. Za omluvené dny neplatí pouze stravné. Pro tyto děti je stanovena záloha na stravné a školné 1500,- Kč

Zálohy jsou splatné do konce předešlého měsíce na účet mateřské školy.

Pro snazší identifikaci příchozí platby uveďte do předmětu zprávy/zprávy pro příjemce JMÉNO DÍTĚTE. Děkujeme.

číslo účtu je :

242704/2700

Nezapomeňte si změnit příkazy v bance. 

Oznámení

Od února 2023 dochází k úpravě cen stravného.

Informace k fotografiím

Vážení rodiče,

jak jste byli informováni, naše mateřská škola běžně pořizuje ilustrativní fotografie ze školních akcí, abyste měli lepší přehled o naší činnosti. Jedná se například o záběry ze třídy, z venkovních procházek, výletů apod. Tyto fotografie jsou mj. umisťovány na webovém profilu mateřské školy www.rajce.idnes.cz.

S ohledem na ochranu soukromí dětí Vás tímto prosíme, abyste tyto fotografie, pokud jsou na nich zobrazeny i jiné osoby než Vaše dítě (což je téměř vždy), používali pouze pro vlastní potřebu, za účelem nahlédnutí do činnosti naší mateřské školy a tyto fotografie dále nešířili, zejména sdílením na sociálních sítích apod. V opačném případě by mohlo dojít k porušení práva na podobu a soukromí dítěte, popř. k porušení zákona o ochraně osobních údajů a souvisejících předpisů.

Děkujeme za pochopení

V letošním školním roce jsme  opět dostali nabídku k využívání  tělocvičny na Základní škole Školní ul. - každé úterý  od 9,55 - 10,45 hod. 

Rozhodli jsme se toho využít následovně :

Třída Rybičky: říjen, listopad, prosinec, leden

Třída Žabičky: únor, březen, duben, květen3. ROČNÍK PROJEKTU: DĚTI V POHYBU

DĚTI V POHYBU - TŘÍDA ŽABIČKY A RYBIČKY

Vážení rodiče,

Využili jsme nabídku Lounské správy sportovních areálů a sportovišť a přihlásili jsme se do jejich projektu: DĚTI V POHYBU.

Naše mateřská škola bude mít k dispozici sportovní halu a veškeré náčiní a pomůcky každé úterý

 od 9,45 do 10,45 hod.

Každé úterý přiveďte děti ve sportovním oblečení.

 Do batůžku dejte sportovní boty do haly a 1 pitíčko v uzavíratelné lahvi.

CVIČÍME KAŽDÉ ÚTERÝ! 

UPOZORNĚNÍ:  začínáme v říjnu!

Třída Žabičky: říjen, listopad, prosinec, leden

Třída Rybičky: únor, březen, duben, květen

© 2021 Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, p.o.