Informace k prázdninovému provozu

Výsledky výtvarné soutěže FOD:


GRATULUJEME NAŠIM  "VÝTVARNÍKŮM"  ZA UMÍSTĚNÍ V SOUTĚŽI. 

Tablo předškoláků


Tablo předškoláků je umístěno ve výloze kadeřnictví HYGIE , Pražská č. 91.

Školné od září 2021

Ředitelka mateřské školy stanovuje výši úplaty  pro školní rok 2021-2022 na částku

550,-Kč/dítě/měsíc

Děti plnící povinnou předškolní docházku školné neplatí.

Nezapomeňte si změnit trvalé příkazy v bance. 

Přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin.

Provoz naší mateřské školy bude v době letních prázdnin přerušen od 12.7.2021 do 13.8.2021.

Přehled provozu jednotlivých lounských mateřských škol naleznete zde: 

V prostorách školy platí povinnost zakrytí nosu a úst- vstupujte s nasazeným respirátorem třídy FFP2, FFP3, KN95, nanorouškou, nebo dvěma chirurgickými rouškami. Dezinfekce jsou umístěny u vchodů do šaten. 

V šatnách budou max. 3 osoby - respektujte pokyny zaměstnanců mateřské školy.

                                     Rádi bychom, aby byl provoz mateřské školy bez omezení.

Situace je bohužel vážná a předpokladem jejího zvládnutí je  osobní zodpovědnost každého z nás.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví.

Zaměstnanci MŠ Louny, V Domcích 2427