Vítejte na našem webu

 

 

************************************************************************************************************************

Zápis- přijaté děti

Mateřská škola Louny, V Domcích 2427,

příspěvková organizace

Telefon : 415 654089    IČO 47791101    Číslo účtu : 1024074359/0800    e-mail: msvdomcich@cbox.cz      https://www.msvdomcich.cz        https://msvdomcich.rajce.idnes.cz     ČJ . :  54/2018

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Mateřská škola Louny, V Domcích 2427 rozhodla podle ustanovení § 34, §165 odst. 2 písmeno b), §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  ( školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, že vyhovuje žádosti níže uvedených uchazečů o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Louny, V Domcích 2427, příspěvkové organizaci.

Seznam uchazečů :

Registrační číslo

Výsledek

 

 

1

Přijat(a)

19

Přijat(a)

2

Přijat(a)

20

Přijat(a)

3

Přijat(a)

21

Přijat(a)

4

Přijat(a)

22

Přijat(a)

5

Přijat(a)

23

Přijat(a)

6

Přijat(a)

25

Přijat(a)

7

Přijat(a)

26

Přijat(a)

8

Přijat(a)

28

Přijat(a)

9

Přijat(a)

29

Přijat(a)

10

Přijat(a)

30

Přijat(a)

11

Přijat(a)

31

Přijat(a)

12

Přijat(a)

32

Přijat(a)

13

Přijat(a)

33

Přijat(a)

14

Přijat(a)

34

Přijat(a)

16

Přijat(a)

 

 

17

Přijat(a)

 

 

18

Přijat(a)

 

 

V Lounech dne   16. května 2018                                                                Anna Havlínová, řed. školy

Datum zveřejnění : 16. května 2018

 

**********************************************************************************************************************

 
   

 

  KALENDÁŘ AKCÍ:

 

Květen

 

  • Zájezd do Ročova do loutkového divadla, pohádka: Vodník Toník z Oulovic. Pouze děti ze tř. U Potůčku a U Řeky. 9.5. 2018
  • Prevence kriminality s MP Louny- 2. setkání - Vím, jak se chovat ( kontrola zadaných úkolů) -pouze nejstarší děti ze tř. U Potůčku a U Řeky. 10.5. 2018
  • Sportovní hry mateřských škol. Pouze vybrané děti ze tř. U Potůčku a U Řeky. 15.5. 2018
  • Jarní besídka pro rodiče. Všechny třídy.
  • Preventivní program s PPP LOuny - 2.beseda: "Nebezpečí odhozených injekčních jehel." 22.5. 2018 Pouze nejstarší děti ze tříd U Potůčku a U Řeky.
  • Beseda s myslivcem v mateřské škole. Všechny třídy.
  • Návštěva Vrchlického divadla, pohádka: Princezny jsou na draka. Všechny třídy 25.5. 2018 od 8,30 hodin.
  • Návštěva u hasičů v Lounech. Akce k MDD.  31.5. 2018. Všechny třídy.

 

 

 


Novinky

Výlet do ZOO v Chomutově.

17.05.2018 17:38
 Výlet do Podkrušnohorského lesoparku v Chomutově dne 29.5. 2018 Akce pro děti ze tříd U Řeky a U Potůčku Vzhledem k blížícímu se konci školního roku připravujeme pro děti dne 29.5.2018,  výlet do ZOO v Chomutově. Počet dětí  - 46 - je omezený vzhledem k počtu míst...

—————

Jarní besídka ve třídách U Řeky a U Potůčku.

16.05.2018 11:26
Zveme Vás na jarní besídku dne 24.5.2018 v 15.00 hodin.   Děti a paní učitelky ze tříd U Řeky a U Potůčku.

—————

Návštěva Vrchlickéhio divadla v květnu 2018.

09.05.2018 12:36
Návštěva Vrchlického divadla v květnu 2018 Akce pro všechny třídy. V pátek  25.5.2018   půjdeme do divadla na pohádku: „ PRINCEZNY JSOU NA DRAKA“ Vybíráme: 50,- Kč. Začátek představení již v 8,30 hodin!!!! Svačinu budeme mít v 7,30 hod, proto přiveďte děti do...

—————