Informace k provozu mateřské školy od 12.4.2021

Vážení rodiče, milé děti, od pondělí 12.4.2021 je umožněn návrat dětí do MŠ. Týká se dětí plnících povinné předškolní vzdělávání a dětí, jejichž zákonní zástupci jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky
.
Zákonní zástupci doloží příslušnost k vybrané skupině profesí potvrzením zaměstnavatele.

Organizační opatření v MŠ

 • Děti budou ve skupinách v maximálním počtu 15dětí na 1 skupinu.
 • V provozu budou třídy Rybičky a Žabičky, obě od 6.00hod do 16:00hod.
 • Při pobytu v MŠ nemusí mít děti nasazenou roušku.
 • Zaměstnanci MŠ a doprovázející osoby jsou povinni nosit v prostorách MŠ ochranu nosu a úst (respirátor nebo obdobný ochranný prostředek)
 • Děti budou testovány 2x týdně (pondělí-čtvrtek) antigenními LEPU testy. Pokud se nebude dítě účastnit testování v určený den, bude testováno v první den přítomnosti. Dále se pak pokračuje dle rozvrhu testování spolu s ostatními.
 • Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání dle zákona.

Organizace při testování

 • Testování bude probíhat v šatně Šnečků (pondělí-čtvrtek).
 • Řiďte se prosím pokyny pedagogů, či jiné pověřené osoby.
 • Test bude provádět zákonný zástupce dítěte podle pokynů přítomného pedagoga, či jiné pověřené osoby.
 • Vyhodnocení testu trvá 15minut. Přijďte tedy do MŠ o něco dříve a počítejte s určitým zdržením.
 • Pokud bude test vyhodnocen jako negativní, odvede zákonný zástupce své dítě do určené třídy.
 • Pokud bude test vyhodnocen jako pozitivní, dostane zákonný zástupce potvrzení o tom, že bylo dítě pozitivně testováno. Zákonný zástupce informuje o pozitivním testu praktického lékaře pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
 • Testování se neprovádí u dětí, které prodělaly onemocnění Covid-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT - PCR testu. Tuto skutečnost je potřeba prokazatelně doložit. Testovat se také nemusí děti, u kterých bude doložen negativní výsledek antigenního testu na přítomnost viru, který nebude starší 48 hodin, a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb.

Vážení rodiče, milé děti, děkujeme Vám za spolupráci v období distanční výuky. Děkujeme za Vaše milé vzkazy, obrázky, fotografie. Věříme, že návrat do MŠ společně zvládneme a vše proběhne bez problémů.

V případě dotazů volejte v pracovní dny na tel. č. 415 654 089, nebo pište na reditelka@msvdomcich.cz

Mgr. Lenka Fárová
ředitelka školy

Tyto informace vycházejí z:
Metodického doporučení - Návrat dětí do mateřských škol
Metodického doporučení - Návrat žáků do škol
Manuálu Covid-19- Testování ve školách duben 2021
Mimořádného opatření MZČR ze dne 6. dubna 2021 o ochraně dýchacích cest
Manuálu - Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19

Ukázkové video k testování LEPU testy

Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách.

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ proběhne v termínu od 5.5.2021 do 16.5.2021 bez osobní účasti dětí a zákonných zástupců.

Vlevo v  záložce Zápis do mateřské školy najdete bližší informace, stáhnout si zde můžete také potřebné dokumenty.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

Pokud se chcete podívat, jak to v naší MŠ vypadá, můžete zde: https://www.msvdomcich.cz/video-prohlidka-ms/

Těšíme se na Vás a Vaše děti!

Online školka

Vážení rodiče, milé děti, jsme moc rádi, že jste se připojovali k naší online školce. Děkujeme za milé e-maily a vzkazy, že se Vám online školka líbila.

Doufejme, že v budoucnu se budeme potkávat již přímo v mateřské škole a naživo.


Distanční vzdělávání po otevření mateřské školy.

Distanční vzdělávání se poskytuje pouze v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény za předpokladu, že chybí většina dětí třídy. Započítávají se pouze děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Vzhledem ke skutečnosti, že se mateřské školy neotevírají pro všechny zapsané děti, ale jen pro část, které splňují podmínky k návratu (viz. úvodní článek - Informace k provozu mateřské školy od 12. 4. 2021), rozhodly jsme se pokračovat a pro mladší děti, kterým zůstaly dveře mateřské školy stále zavřené, budeme nadále vkládat materiály na Google disk.

V záložce Výukové materiály najdete odkazy na společné aktivity.  Každá třída má vytvořený svůj soubor, kam budou p. učitelky vkládat materiály podle týdenních témat. V souborech najdete spoustu pracovních listů, abyste měli z čeho vybírat.  Můžete si je doma vytisknout, vypracovat a nezapomeňte si je založit. Po návratu do MŠ nám je přinesete ukázat.  Připomínáme, že není třeba vypracovávat všechny! Obrázek můžete také naskenovat a poslat přímo do třídy svým p. učitelkám:

třída Žabičky- zabicky@msvdomcich.cz

třída Rybičky- rybicky@msvdomcich.cz

třída Šnečci- snecci@msvdomcich.cz


V záložce Výukové materiály najdete také odkazy na různá videa, logohrátky, soutěže a jiné aktivity. Nechybí ani stránka pozdravů.

Ze znovuotevřené mateřské školy zdraví a těší se na vás paní učitelky, 

kuchařky i uklízečky.

 

V prostorách školy platí povinnost zakrytí nosu a úst- vstupujte s nasazeným respirátorem třídy FFP2, FFP3, KN95, nanorouškou, nebo dvěma chirurgickými rouškami. Dezinfekce jsou umístěny u vchodů do šaten. 

V šatnách budou max. 3 osoby - respektujte pokyny zaměstnanců mateřské školy.

                                     Rádi bychom, aby byl provoz mateřské školy bez omezení.

Situace je bohužel vážná a předpokladem jejího zvládnutí je  osobní zodpovědnost každého z nás.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví.

Zaměstnanci MŠ Louny, V Domcích 2427