Pozor změna plaveckého výcviku

Plavecký výcvik zajišťovaný Plaveckou školou Prosen 
bude probíhat od středy 12.1.2022.
Budeme chodit na dvouhodinové lekce-
celková částka 910,-Kč (130,-Kč x 7 návštěv).
Bližší informace na nástěnkách a u učitelek ve třídě Rybičky a Žabičky.

Informace k fotografiím

Vážení rodiče,

jak jste byli informováni, naše mateřská škola běžně pořizuje ilustrativní fotografie ze školních akcí, abyste měli lepší přehled o naší činnosti. Jedná se například o záběry ze třídy, z venkovních procházek, výletů apod. Tyto fotografie jsou mj. umisťovány na webovém profilu mateřské školy www.rajce.idnes.cz.

S ohledem na ochranu soukromí dětí Vás tímto prosíme, abyste tyto fotografie, pokud jsou na nich zobrazeny i jiné osoby než Vaše dítě (což je téměř vždy), používali pouze pro vlastní potřebu, za účelem nahlédnutí do činnosti naší mateřské školy a tyto fotografie dále nešířili, zejména sdílením na sociálních sítích apod. V opačném případě by mohlo dojít k porušení práva na podobu a soukromí dítěte, popř. k porušení zákona o ochraně osobních údajů a souvisejících předpisů.

Děkujeme za pochopení

Nový projekt: DĚTI V POHYBU

DĚTI V POHYBU - TŘÍDA ŽABIČKY A RYBIČKY

Vážení rodiče,

Využili jsme nabídku Lounské správy sportovních areálů a sportovišť a přihlásili jsme se do jejich projektu: DĚTI V POHYBU.

Naše mateřská škola bude mít k dispozici sportovní halu a veškeré náčiní a pomůcky každé úterý

 od 9,45 do 11,45 hod.

Každé úterý přiveďte děti ve sportovním oblečení.

 Do batůžku dejte sportovní boty do haly a 1 pitíčko v uzavíratelné lahvi.

CVIČÍME KAŽDÉ ÚTERÝ! Organizační opatření k provozu ve šk. roce 2021-2022

ŠKOLNÉ OD ZÁŘÍ 2021

Ředitelka mateřské školy stanovuje výši úplaty pro školní rok 2021-2022 na částku

550,-Kč/dítě/měsíc

Děti plnící povinnou předškolní docházku školné neplatí.

Záloha na školné a stravné je stanovena částkou :

 Strávníci, kteří ve školním roce dosáhnou 7 let, neplatí školné, stanovená záloha na stravné je 850,- Kč

 Strávníci, kteří mají poslední rok předškolní docházky, neplatí školné a stanovená záloha na stravné je 750,- Kč

Strávníci mladší 6-ti let hradí úplatu za předškolní vzdělávání v částce 550,- Kč a to i v případě, že do MŠ nedocházejí. Za omluvené dny neplatí pouze stravné. Pro tyto děti je stanovena záloha na stravné a školné 1300,- Kč

Zálohy jsou splatné do konce předešlého měsíce na účet mateřské školy.

číslo účtu je :   

 000000-1024074359/0800

Nezapomeňte si změnit příkazy v bance. 


V prostorách školy platí povinnost zakrytí nosu a úst- vstupujte s nasazeným respirátorem třídy FFP2, FFP3, KN95, nanorouškou, nebo dvěma chirurgickými rouškami. Dezinfekce jsou umístěny u vchodů do šaten. 

V šatnách budou max. 3 osoby - respektujte pokyny zaměstnanců mateřské školy.

                                     Rádi bychom, aby byl provoz mateřské školy bez omezení.

Situace je bohužel vážná a předpokladem jejího zvládnutí je  osobní zodpovědnost každého z nás.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví.

Zaměstnanci MŠ Louny, V Domcích 2427

© 2021 Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, p.o.