Tablo předškoláků


Tablo předškoláků je umístěno ve výloze kadeřnictví HYGIE , Pražská č. 91.

V záložce ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY najdete seznam přijatých dětí pro školní rok 2021-2022

Školné od září 2021

Ředitelka mateřské školy stanovuje výši úplaty  pro školní rok 2021-2022 na částku

550,-Kč/dítě/měsíc

Děti plnící povinnou předškolní docházku školné neplatí.

Nezapomeňte si změnit trvalé příkazy v bance. 

Provoz mateřské školy od 10.5.

Od pondělí 10.5. je mateřské škola opět otevřená pro všechny děti. 
Děti se nebudou testovat a v MŠ budou bez roušek.

Pro doprovázející osoby stále platí povinnost nošení respirátoru v MŠ (viz. text níže).

AKCE DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU

Podrobnější informace k akcím budou vyvěšeny na nástěnce pro rodiče v šatně dětí. Prosíme, čtěte nástěnky!

Od 17.5. zahájení nového projektu: Pohádková cesta domů

28.5. Jarní focení

2.6. Školní výlet - akce k MDD

8.6. Divadelní představení v mateřské škole, pohádka:         Trable vodníka Toníka

9.6. Akce FK SEKO Louny -Měsíc náborů je akce Fotbalové asociace České republiky, zaměřená na děti předškolního věku a prvních stupňů ZŠ. Takto starým dětem dává možnost vyzkoušet si jak fotbalové, tak všeobecné sportovní disciplíny. 

10.6. od 15:00hod Schůzka s rodiči nově přijatých dětí+ přednáška PaedDr. Venuše Mirovské na téma ADAPTACE NA MATEŘSKOU ŠKOLU.

16.6. Večerníčkový karneval na rozloučení se školním rokem a pasování budoucích školáků.

21.6.  od 10:00 - 11,00 hod. Akce plavecké haly Louny - Hodina plavání zdarma - akce je určena pouze pro mladší děti ze tříd Žabiček a Rybiček tzv." prostředňáky"- t.j. narozené od 1.9. 2015 - do 31.8. 2016

Přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin.

Provoz naší mateřské školy bude v době letních prázdnin přerušen od 12.7.2021 do 13.8.2021.

Přehled provozu jednotlivých lounských mateřských škol naleznete zde: 

V prostorách školy platí povinnost zakrytí nosu a úst- vstupujte s nasazeným respirátorem třídy FFP2, FFP3, KN95, nanorouškou, nebo dvěma chirurgickými rouškami. Dezinfekce jsou umístěny u vchodů do šaten. 

V šatnách budou max. 3 osoby - respektujte pokyny zaměstnanců mateřské školy.

                                     Rádi bychom, aby byl provoz mateřské školy bez omezení.

Situace je bohužel vážná a předpokladem jejího zvládnutí je  osobní zodpovědnost každého z nás.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví.

Zaměstnanci MŠ Louny, V Domcích 2427