Vítejte na našem webu

******************************************************************************************************************

Zápis dětí na š. r. 2019/20

 

 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

na školní rok 2019/2020

 

Ředitelka Mateřské školy Louny, V Domcích 2427, příspěvkové organizace, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

 

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a dětí s odloženou školní docházkou ze spádové oblasti MŠ Louny, V Domcích 2427 (dle § 34 odst. 4 z. 561/2004 Sb.)

2. Děti narozené do 31.8.2015 ze spádové oblasti MŠ Louny, V Domcích 2427

3. Děti narozené do 31.8.2016 ze spádové oblasti MŠ Louny, V Domcích 2427

4.Děti s místem bydliště na území zřizovatele, které mají v MŠ staršího sourozence.

5. Ostatní děti s místem bydliště na území zřizovatele

Pokud počet přihlášek v bodě 5. přesáhne stanovenou kapacitu mateřské školy, rozšiřují se hodnotící kritéria následovně:

 • Docházka do MŠ – přednostně budou přijímány děti ve věku od 3 let a starší s celodenní pravidelnou docházkou
 • Děti mladší 3 let

 

6. Děti s místem bydliště mimo území zřizovatele.

 

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení. Při rozhodování o přijetí bude ředitelka brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí.

V případě rovnosti kritérií rozhoduje věk zapisovaného dítěte (upřednostnění staršího dítěte před mladším).

 

 

 

 

Mgr. Lenka Fárová

ředitelka školy

Školský obvod Mateřské školy Louny, V Domcích 2427, příspěvkové organizace tvoří podle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017

O stanovení školských obvodů spádových mateřských škol zřizovaných městem Louny

 

ulice nebo jejich části v místní části Louny:

 • Cítolibská
 • Chelčického
 • Chmelíkova
 • Jimlínská
 • Jižní
 • K Balasům
 • Lipová
 • Na Horizontu
 • Palackého
 • Pionýrů
 • část ulice Poděbradova od železniční stanice Louny – město ve směru k Vodárně
 • Pod Nemocnicí
 • Příčná
 • Rakovnická
 • levá strana ulice Rybalkova ve směru do centra města
 • Spojovací
 • Sportovní
 • Školní
 • U Harmoniky
 • U Pramenu
 • U Spravedlnosti
 • U Zastávky
 • V Domcích
 • Vladimirská
 • Vodárenská
 • Zahradní
 • místní část Brloh

 

 

 

*********************************************************************************************************

 
   

  KALENDÁŘ AKCÍ:

Duben 2019

 

                                                                             

 • Školka před školkou. Tři dopoledne věnované budoucím "školáčkům". Zapojí se všechny třídy. 2.- 4.4. 2019
 • Světový den autismu - 2.4. 2019 všechny třídy.
 • Vystoupení dětí s tancem Skok je víc než krok na akci MK- Noc s Andersenem. 5.4. 2019
 • Návštěva Vrchlického divadla, pohádka:" Putování ztracené kapky." Pouze tř. U Potůčku a U Řeky. 10. 4. 2019
 • Akce MK Louny: Břízky- májky. Májové zdobení břízek na dvorku knihovny. 12.4. 2019
 • Návštěva 1. třídy ZŠ Školní, Pouze nejstarší děti ze tř. U Potůčku a U Řeky. 15.4. 2019
 • Prima VIZUS - preventivní screeningové vyšetření zraku. Pouze děti, jejichž rodiče projevili zájem. 16.4. 2109
 • Prevence kriminality s MP Louny- 2. beseda. Pouze nejstarší děti ze tříd U Potůčku a U Řeky 16.4. 2019
 • Dopravní výchova v mateřské škole RC modely. Všechny třídy- 24.4. 2019 - Zrušeno z důvodu dlohodobé nemoci lektora.
 • Čarodějné hrátky, aneb svátek čarodějnic a čarodějů. Všechny třídy. 30.4. 2019

 

***************************************************************************************************************

 


Novinky

Čarodějný den v mateřské škole.

23.04.2019 06:46
Čarodějný den v mateřské škole     V úterý 30. 4. si u nás v MŠ dají sraz čarodějnice, čarodějové, kouzelníci a ježibaby.  V mateřské škole proběhne zábavné dopoledne, plné tance, soutěží a legrace. Přiveďte děti již v kostýmu. (Nezapomeňte nechat...

—————

Přerušení provozu o letních prázdninách.

20.03.2019 13:00
Mateřská škola Louny, V Domcích 2427 příspěvková organizace   Oznámení o přerušení provozu   Ředitelství Mateřské školy Louny, V Domcích 2427, příspěvkové organizace v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb. A vyhláškou č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, §3 odst.1, po...

—————