Vážení rodiče,
Třída Rybiček byla od 23.11.2021 uzavřena z důvodu výskytu onemocnění Covid- 19.
Níže najdete Rozhodnutí KHS o uzavření třídy Rybiček a nařízené karanténě. Zákonní zástupci dětí, kterých se týká karanténní opatření byli kontaktováni KHS. (Děti ze třídy Rybiček, které byly v MŠ 18.11. a 19.11.)
Pokud s dítětem budete absolvovat RT - PCR test, o jeho výsledku informujte vedení MŠ.
Potvrzenou Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení bude po domluvě k vyzvednutí v MŠ, lze zaslat i prostřednictvím e-mailu (pište na reditelka@msvdomcich.cz).
V MŠ bude provedena ohnisková desinfekce za použití dezinfekčních prostředků s virucidními účinky.
V případě dalších dotazů mne můžete kontaktovat na výše uvedený e-mail.
                                                               Přeji všem pevné zdraví Mgr. Lenka Fárová, ředitelka MŠ

Distanční vzdělávání

Pro děti plnící povinnou předškolní docházku, které mají nařízenou karanténu jsme opět připravili materiály k distančnímu vzdělávání. Najdete je v záložce VÝUKOVÉ MATERIÁLY- Společné aktivity Google Disk. Vyzvednout si je můžete také v bílé schránce u MŠ. 

Informace k fotografiím

Vážení rodiče,

jak jste byli informováni, naše mateřská škola běžně pořizuje ilustrativní fotografie ze školních akcí, abyste měli lepší přehled o naší činnosti. Jedná se například o záběry ze třídy, z venkovních procházek, výletů apod. Tyto fotografie jsou mj. umisťovány na webovém profilu mateřské školy www.rajce.idnes.cz.

S ohledem na ochranu soukromí dětí Vás tímto prosíme, abyste tyto fotografie, pokud jsou na nich zobrazeny i jiné osoby než Vaše dítě (což je téměř vždy), používali pouze pro vlastní potřebu, za účelem nahlédnutí do činnosti naší mateřské školy a tyto fotografie dále nešířili, zejména sdílením na sociálních sítích apod. V opačném případě by mohlo dojít k porušení práva na podobu a soukromí dítěte, popř. k porušení zákona o ochraně osobních údajů a souvisejících předpisů.

Děkujeme za pochopení

Nový projekt: DĚTI V POHYBU

DĚTI V POHYBU - TŘÍDA ŽABIČKY A RYBIČKY

Vážení rodiče,

Využili jsme nabídku Lounské správy sportovních areálů a sportovišť a přihlásili jsme se do jejich projektu: DĚTI V POHYBU.

Naše mateřská škola bude mít k dispozici sportovní halu a veškeré náčiní a pomůcky každé úterý

 od 9,45 do 11,45 hod.

Projekt je celoroční, zatím je zpoplatněn částkou 500 Kč/ měsíc.(To je, 10,- Kč na dítě a měsíc.)

Vybíráme: 30,- Kč do konce roku.

Každé úterý přiveďte děti ve sportovním oblečení.

 Do batůžku dejte sportovní boty do haly a 1 pitíčko v uzavíratelné lahvi.

CVIČÍME KAŽDÉ ÚTERÝ! Organizační opatření k provozu ve šk. roce 2021-2022

INFORMACE K PROVOZU- OCHRANNÉ OPATŘENÍ, KTERÉ UPRAVUJE REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ.

Vážení rodiče, prosíme pečlivě prostudujte informace, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy-  viz. pdf. ke stažení:


 

ŠKOLNÉ OD ZÁŘÍ 2021

Ředitelka mateřské školy stanovuje výši úplaty pro školní rok 2021-2022 na částku

550,-Kč/dítě/měsíc

Děti plnící povinnou předškolní docházku školné neplatí.

Záloha na školné a stravné je stanovena částkou :

 Strávníci, kteří ve školním roce dosáhnou 7 let, neplatí školné, stanovená záloha na stravné je 850,- Kč

 Strávníci, kteří mají poslední rok předškolní docházky, neplatí školné a stanovená záloha na stravné je 750,- Kč

Strávníci mladší 6-ti let hradí úplatu za předškolní vzdělávání v částce 550,- Kč a to i v případě, že do MŠ nedocházejí. Za omluvené dny neplatí pouze stravné. Pro tyto děti je stanovena záloha na stravné a školné 1300,- Kč

Zálohy jsou splatné do konce předešlého měsíce na účet mateřské školy.

číslo účtu je :   

 000000-1024074359/0800

Nezapomeňte si změnit příkazy v bance. 


V prostorách školy platí povinnost zakrytí nosu a úst- vstupujte s nasazeným respirátorem třídy FFP2, FFP3, KN95, nanorouškou, nebo dvěma chirurgickými rouškami. Dezinfekce jsou umístěny u vchodů do šaten. 

V šatnách budou max. 3 osoby - respektujte pokyny zaměstnanců mateřské školy.

                                     Rádi bychom, aby byl provoz mateřské školy bez omezení.

Situace je bohužel vážná a předpokladem jejího zvládnutí je  osobní zodpovědnost každého z nás.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví.

Zaměstnanci MŠ Louny, V Domcích 2427