GDPR

 Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR"). Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost DEVELOP MOST s.r.o., IČ: 28715519. Osoba určená pro jednání za pověřence je paní Mgr.Martina Landová 

Kontaktními údaji pověřence jsou: ID datové schránky: gt5jxq3 adresa sídla: Zd.Fibicha 2825, 434 01 Most telefonní číslo: +420 730 546 663 e-mail: poverenec@mulouny.cz