GDPR

 Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR"). Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává společnost The most consult, s.r.o., IČ: 08290903. 

Osoby určené pro jednání za pověřence jsou pan Ing. Jan Kodet a paní Ing. Veronika Součková. 

Kontaktními údaji pověřenců jsou: ID datové schránky: 8gt8bsg adresa sídla: Zdeňka Štěpánka 2953/14, 434 01 Most telefonní číslo: +420 777 735 604, + 420 774 661 055 e-mail: gdpr@e-konzultace.cz

© 2021 Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, p.o.