Markétina dopravní výchova

Projekt předává potřebné znalosti a dovednosti dětem prostřednictvím dopravní výchovy. V rámci projektu Markétina dopravní výchova škola obdržela několik edukačních pomůcek pro výuku a výchovu dopravně bezpečnostních témat.  

Projekt NSA - regiony 21

Národní sportovní agentura zveřejňuje v rámci dotačního neinvestičního programu Rozvoj a podpora sportu 2021, č.j.: NSA-0058/2020/A/1 tuto Výzvu 10/2021 - Podpora činnosti sportovních trenérů a fyzioterapeutů na MŠ a ZŠ 2021, určenou pro podporu činnosti sportovních trenérů a fyzioterapeutů působících na mateřských školách a na I. stupni základních škol v územních samosprávných celcích do 50 000 obyvatel.

Pilotní projekt na podporu pohybových aktivit v mateřských a základních školách, kdy odborníci budou všestranně  rozvíjet pohybové dovednosti předškoláků a školáků prvního stupně ZŠ. Projekt začne od poloviny září do prosince 2021. Fyzioterapeutka jedenkrát týdně navštíví mateřskou školu a bude pracovat v jednotlivých třídách cca 20 minut. Povede cvičení s dětmi  zaměřená na kompenzaci VDT, plochonoží, všeobecný pohybový rozvoj atd. 

Česká obec Sokolská: Se Sokolem do života.

Projekt pro nejmenší děti, který je realizován v mateřských školách, v sokolských jednotách a v dalších volnočasových zařízeních. Projekt rozvíjí pohybovou gramotnost a učí lásce nejen k pohybu. Od začátku projektu v roce 2015 rychle získal uznání odborné veřejnosti a pedagogů, ale především učitelek v mateřských šklách a cvičitelů. Počet cvičících dětí i zapojených subjektů tak rok od roku významně roste, do 5. ročníku, tedy 2020/2021, se přihlásilo už více než 1480 školek a přes 81 tisíc dětí!

Projekt Se sokolem do života se zaměřuje na nejmladší generaci - na předškoláky. U této věkové kategorie je důležité, aby si děti osvojily základy pohybových dovedností a mohly je později rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně jako rozvoj řeči, myšlení či poznání.

Nejen pohyb, ale hlavně zábava

V projektu Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky se děti učí vnímat pohyb jako přirozenou součást svého života, a to díky kladné motivaci. Při všech aktivitách je provází postavičky zvířátek.

Metodika, která je pro projekt zpracovaná, vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek v oddílech pro předškoláky a rodiče a děti. V současné době je metodický materiál, který pedagogové dostávají v rámci projektu k dispozici, jedním z nejlépe zpracovaných materiálů osnov pro TV, který v republice máme a který podporuje rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání.

Projekt je rozdělený do tří kategorií podle obtížnosti, aby vyhovoval růstu a vývoji dětí v předškolním věku. Konkrétně to jsou tyto věkové skupiny: nejmladší kategorie 3-4 roky, prostřední kategorie 4-5 let a nejstarší děti ve věku 5-6 let.

Každá věková kategorie má určitý počet zadaných úkolů a podle věku se stupňuje i jejich náročnost. Jakmile se děti naučí danou dovednost a zvládnou tak splnit zadaný úkol, nalepí si do svého sešitu samolepku a mohou tak pozorovat dosažené úspěchy. Děti jednotlivými úkoly provázejí různá zvířátka, která jim otevírají dveře do světa.

Celé Česko čte dětem

Maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, tetičky, strýčkové.

Zveme vás k nám do tříd na pravidelné čtení pohádek před spaním.


Bližší informace u p. učitelek.

Nadační fond Albert - Zdravá pětka 

Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. Nadační fond Albert poskytuje školám vzdělávací program zdarma.

Zdravá 5 nabízí tři výukové programy - Školu Zdravé 5 pro žáky 1. stupně ZŠ, Párty se Zdravou 5 pro žáky 2. stupně ZŠ a Hrátky Zdravé 5 pro děti v MŠ.

Metodika všech programů je konzultována s odborníky Státního zdravotního ústavu, členkou správní rady Nadačního fondu Albert MUDr. Jarmilou Rážovou, Ph.D., a je také schválena odborníkem na výživu, RNDr. Pavlem Suchánkem, blízkým spolupracovníkem Zdravé 5.

Projekt ÚP - Společně to dokážeme v Ústeckém kraji

Dlouhodobě spolupracujeme s Úřadem práce. 

Nyní využíváme dotace na jedno pracovní místo v projektu:

Pomocný pracovník v oblast údržbyProjekt Státní veterinární zprávy

© 2021 Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, p.o.