Perličky z naší školičky

Třída Žabiček- před četbou pohádky: "Proč datel ťuká do stromu" se učitelka zeptá, jestli to někdo ví... Zlatíčko: "On tam vybírá brouky, co dělají NEŠKODY!"

Třída ŽABIČEK - děti si povídají o tom, jak se jenují prostory v mateřské škole a kdo v nich pracuje . Paní kuchařky v kuchyni, paní ředitelka v ředitelně, paní hospodářka V HOSPODĚ!.

Třída Rybiček - "Co bude dnes k obědu?" ptá se učitelka dětí. Zlatíčko: "Bude vepřová slepice"

Třída Žabiček - paní učitelka se ptá: "A chtěl bys nějakého sourozence?" Zlatíčko: "Ano, chtěl. Už si na něj šetřím korunky."

Třída Žabiček - "Budeme si hrát na básníky" říká paní učitelka. Zlatíčko: "Drak - srak, Míč - srýč." 

Třída Žabiček, téma Tři králové. Děti procvičují 1. hlásku ve slově. DH -Jaké dárky nesl Kašpar , děti říkají K- jako kůň, komín, kameny , někdo řekne jablíčko- děti ho opraví to by bylo kablíčko...... 2, kolo:  Jaké dary nese Melichar? M - jako ... Přihlásí se Zlatíčko  a řekne: " srdce". Jiné Zlatíčko vykřikne: Né to né, to by bylo moc sprotý!"

Třída Žabiček, téma Čím budu. Děti měly podle obrázků poznávat povolání. Víte, kdo je na obrázku?Obrázek:

 zedníka  - STAVNÍK, CIHLÍK

horníka -  DOLNÍK, JESKYNÍK

úředníka - TELEVIZNÍK, BANKOMAT

V době letních prázdnin je v provozu  pouze jedna třída, kde jsou namíchané děti ze všech tříd. Jedno větší Zlatíčko pláče. Přijde k němu druhé, malinké Zlatíčko a ptá se: " Ploč pláčeš? Ty chceš maminku?" První   Zlatíčko: " Jo!" Druhé: " Tak pojď, já tě pomazlím a bude to doblý!"


Během ranních her probíhá mezi dvěma Zlatíčky rozhovor: 1. Zlatíčko:" Dneska jsou k obědu těstoviny zapečené s masem a brokolicí."  2. Zlatíčko: " FUJ, brokolice! To nebudu jíst, to vypadá jako MOZEK!"Třída Šnečků. Děti si ukazují na prstech kolik je jim let. Jde kolem paní školnice, Zlatíčko: "A kolik je tobě?" Paní školnice: " To se ani neptej, kolik  už je mi  let!" Zlatíčko: " Mně to  nevadí!"