Školní vzdělávací program

Náš vzdělávací program jsme nazvali OD STUDÁNKY PO MOŘE a rozčlenili ho podle čtyř ročních období. Název i obsah vychází nejen z polohy školy, ale zejména jde o nejpřirozenější způsob vzhledem k lidovým tradicím, zvykům, lokálním i zeměpisným podmínkám.


Záměrem našeho školního vzdělávacího programu je, aby dítě získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání. Snažíme se, aby děti získaly osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako samostatná osobnost.

Integrované bloky jsou rámcové, nastiňují cíle a záměry, stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky a jsou dále členěny na témata. Jsou zpracovány v souladu RVP PV a zahrnují všechny oblasti vzdělávání dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět.

Seznam Integrovaných bloků:
I. Čas podzimu máme rádi, všichni budem kamarádi.
II. Zmrzla voda, snížek padá, zimní čas má země ráda.
III. Jarní tání, voda živá, příroda si jarem zpívá.
IV. Jedno letní pohlazení, v plavbu létem se nám změní.


Celý Školní vzdělávací program je k dispozici ve třídách mateřské školy.

© 2021 Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, p.o.