NÁSTĚNKA

Děkujeme zaměstnancům Lounské správy sportovních areálů, kteří nám pomohli nainstalovat herní prvek "Hmatový chodník" na školní zahradě.

Těšíme se, až si ho po návratu do MŠ vyzkoušíte :-)

Prosíme o dodržování následujících opatření

V prostorách školy platí povinnost zakrytí nosu a úst- vstupujte s nasazeným respirátorem třídy FFP2, FFP3, KN95, nanorouškou, nebo dvěma chirurgickými rouškami. Dezinfekce jsou umístěny u vchodů do šaten. 

V šatnách budou s dětmi max. 3 osoby - respektujte prosím pokyny zaměstnanců mateřské školy.                                           

                                                                                    Děkujeme

Poděkování sponzorům.

Děkujeme za sponzorské dary:

  •  p. Večerkovi za finanční dar, určený na nákup pomůcek pro děti a za odstranění závad na WC ve třídě Žabiček
  • p. Maškovi za stromky na školní zahradu
  • rodičům, kteří  darovali sladkosti a drobnosti na odměny za soutěže na karnevaluPokud si nejste jisti, zda je vaše dítě zralé na vstup do základní školy, můžete využít nabídky testu školní zralosti p. PaedDr. Venuše Mirovské. Bližší info na přiloženém plakátu.

Chcete se podívat, jak to v naší mateřské škole vypadá? Chcete vidět, jaké hračky děti v MŠ mají? Jste srdečně zváni! Vlevo v záložce Fotogalerie a videa najdete aktuální prezentace jednotlivých tříd i krátká videa. Přejeme hezké podívání a těšíme se na vás!