Co nabízíme?

Zdraví

  • skladba jídelníčku odpovídá zdravé výživě
  • cvičení na balančních míčích
  • cvičení s overballech
  • návštěva bazénu - otužování

Jazyk a řeč

  • logopedie - spolupráce s SPC Měcholupy
  • seznamování s cizím jazykem - angličtina

Umění

  • návštěva Vrchlického Divadla v Lounech - 4x ročně
  • akce pořádané MK Louny
  • návštěva kina Svět
  • návštěva muzea
  • divadelní představení přímo v mateřské škole

Poznávání

  • výlety do přírody - les, ZOO
  • poznávání našeho města - historie našeho města, skanzen
  • exkurze na různá pracoviště
  • návštěva ZŠ
  • návštěva knihovny

Příprava na vstup do ZŠ

  • spolupráce s PPP v Lounech
  • procvičování grafomotoriky
  • individuální program pro děti s odkladem školní docházky

Oslavy v MŠ a společenské akce

  • besídka - Mikulášská, Vánoční
  • karneval
  • MDD - soutěže
  • Den Země
  • vystoupení kroužků pro rodiče
  • návštěvy v Domově důchodců
  • Mateřinka
  • Tematické soutěže rodičů a dětí
  • spolupráce s časopisem Pastelka
  • den otevřených dveří pro nové děti
  • rozloučení s dětmi odcházejícími do ZŠ
  • velkým přínosem je soužití ve skupině svých vrstevníků


© 2021 Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, p.o.