Co nabízíme?

Zdraví

 • skladba jídelníčku odpovídá zdravé výživě
 • cvičení na balančních míčích
 • cvičení s overballech
 • návštěva bazénu - otužování

Jazyk a řeč

 • logopedie - spolupráce s SPC Měcholupy
 • seznamování s cizím jazykem - angličtina

Umění

 • návštěva Vrchlického Divadla v Lounech - 4x ročně
 • akce pořádané MK Louny
 • návštěva kina Svět
 • návštěva muzea
 • divadelní představení přímo v mateřské škole

Poznávání

 • výlety do přírody - les, ZOO
 • poznávání našeho města - historie našeho města, skanzen
 • exkurze na různá pracoviště
 • návštěva ZŠ
 • návštěva knihovny

Příprava na vstup do ZŠ

 • spolupráce s PPP v Lounech
 • procvičování grafomotoriky
 • individuální program pro děti s odkladem školní docházky

Oslavy v MŠ a společenské akce

 • besídka - Mikulášská, Vánoční
 • karneval
 • MDD - soutěže
 • Den Země
 • vystoupení kroužků pro rodiče
 • návštěvy v Domově důchodců
 • Mateřinka
 • Tematické soutěže rodičů a dětí
 • spolupráce s časopisem Pastelka
 • den otevřených dveří pro nové děti
 • rozloučení s dětmi odcházejícími do ZŠ
 • velkým přínosem je soužití ve skupině svých vrstevníků


© 2021 Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, p.o.