AKCE  NA  PROSINEC

Podrobnější informace k akcím jsou vyvěšeny v šatnách dětí. Prosíme, čtěte nástěnky.


 • Vánoční zdobení okna v knihovně - třída Žabičky -( 1. 12. )
 • Vystoupení na akci MÚ Rozsvícení vánočního stromu :  "S čerty jsou i žerty" - pouze děti ze tř. Žabičky - 2. 12. od 15,00 hodin.
 • Barborkohraní - zdobení stromků na školní zahradě (4. 12.) všechny třídy.
 • Ježíškova vnoučata - Vánoční akce - od 1. 12. - 14. 12. - všechny třídy.
 • Plotovka - akce pro děti a rodiče k zpříjemnění adventního času během celého prosince.
 • Mikulášská nadílka. 5. 12. od 10,00 hod. všechny třídy. Ve spolupráci se ZŠ Školní.
 • Návštěva Vrchlického divadla, pohádka: Cesta do Betléma, 7. 12. od 10,15 hod. Pouze třídy Rybičky a Žabičky.
 • Čertovské dílničky- posezení s rodiči spojené s vánočním tvořením. 7. 12. od 14,30 pouze třída Žabičky.
 • Cvičení ve sportovní hale - projekt LSSA Děti v pohybu - třída Žabičky - pouze 12. 12. 
 • Cvičení v tělocvičně ZŠ Školní - děti ze třídy Rybičky
 • Celé Česko čte dětem - spolupráce se ZŠ Školní- školáci čtou mladším kamarádům. Pouze ve třídě Rybiček a Žabiček . 12. 12.
 • Česko zpívá koledy - akce ve spolupráci s Deníkem - 13. 12. od 10,15 hod. pro všechny třídy, rodiče, prarodičei veřejnost.
 • Vánoční zpívání v Domově pro seniory - 11. 12.  - vybrané děti ze tříd Rybiček a Žabiček.
 • Vánoční zpívání v nemocnici Agel - 14. 12. - vybrané děti ze tříd Rybiček a Žabiček.
 • Vánoční posezení s rodiči - 12. 12. - třídy Šnečci a Rybičky - bude upřesněno.
 • Vánoční nadílka ve třídách - všechny třídy - bude upřesněno.

© 2021 Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, p.o.