Kalendář akcí

Září 2019

05.09.2019 18:59
Informativní schůzka pro rodiče. 12.9. 2019 od 16,00 hod. Zahájení 3. ročníku  celoročního projektu České obce Sokolské: Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.(Všechny třídy) Zahájení spolupráce s MK Louny: S kamarády jde vše lépe. 17.9. 2019 (Nejstarší děti se tř. U Potůčku a U...

—————

ČERVEN 2019

22.05.2019 12:26
Oslava MDD. Hravé a soutěžní dopoledne ve spolupráci se ZŠ Školní. 3.6. od 9,30 hod. Všechny třídy. Školní výlet do Slavětína na farmu. 6.6 2019 Všechny třídy. Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí. Setkání s odborníkem- Paedr Mirovská. 11.6. od 15,00 hod. Rozloučení se školním...

—————

Květen 2019

24.04.2019 18:19
Beseda s myslivcem.  9.5. 2019 od 9,00 hodin. Všechny třídy. Sportovní hry mateřských škol. Pouze vybrané děti ze tříd U Potůčku a U Řeky. Jarní akce ke dni matek. Tř. U Studánky: 14.5. 2019 od 15,00 hodin. Tř. U Potůčku a U Řeky 16.5. od 15,00 hodin. Podrobné informace na nástěnce v...

—————

Duben 2019

24.03.2019 16:23
Školka před školkou. Tři dopoledne věnované budoucím "školáčkům". Zapojí se všechny třídy. 2.- 4.4. 2019 Světový den autismu, Velikonoční výzdoba šaten za pomoci rodičů a dětí. Vystoupení dětí s tancem Skok je víc než krok na akci MK- Noc s Andersenem. 5.4. 2019 Návštěva Vrchlického...

—————

BŘEZEN 2019

27.02.2019 15:35
Exkurze v cukrářství Stárk - tř. U řeky. Festival Mateřinka, taneční vystoupení: Skok je víc než krok! Beseda s učitelkou ZŠ Školní, téma: Zápis do ZŠ. Návštěva Vrchlického divadla, pohádka: "Rákosníčečk a hvězdy" Ponožkový den. Preventivní program s Městskou policií Louny. Jarní focení.

—————

Únor 2019

29.01.2019 06:43
Hody, půsty, Masopusty - karnevalový rej masek. Všechny třídy. Exkurze na pracovišti rodičů. Všechny třídy. Divadlo Letadlo v mateřské škole. Pohádka: V korunách stromů- zima. Všechny třídy.

—————

Leden 2019

28.12.2018 13:36
Divadlo Smajlík v mateřské škole, pořad: Matýsek a jeho kamarádi. (Všechny třídy) Návštěva Vrchlického divadla, pohádka: Káťa a Škubánek. (Pouze třídy U Potůčku a U Studánky)

—————

Prosinec 2018

26.11.2018 12:51
Hrátky Zdravé5 - 3.12. 2018 od 8,15 hod. Mikulášská nadílka v mateřské škole.  5.12. 2018 Vánoční besídka s posezením s rodiči ve třídě U Studánky. 11.12. 2018, 15,00 hod. Vánoční zpívání babičkám a dědečkům. Vystoupení v Domově pro seniory. 12.12.2018  Účast na akci...

—————

Listopad 2018

31.10.2018 13:34
Podzimní dílny s rodiči. Všechny třídy . 1.11. 2018 od 15,00hodin. Zábavná první pomoc v mateřské škole. Všechny třídy. 8.11. 2018 od 8,30 hodin. Návštěva Městské knihovny v Lounech. Beseda: V ptačí říši. Pouze tř. U Potůčku a U Řeky. Divadlo Letadlo v mateřské škole - vánoční pohádka:...

—————

Říjen 2018

01.10.2018 12:34
Fotografování dětí- Zimní album. Návštěva Vrchlického divadla, pohádka: "Včelí medvídci." (Pouze děti ze tř. U Potůčku a U Řeky). Účast na výtvarném projektu Městské knihovny: "Stromy". Pokračování ve spolupráci s nadačním fondem Albertu: Program o zdravé výživě: " Hrátky zdravé5 "...

—————