AKCE  NA  ČERVEN

Podrobnější informace k akcím jsou vyvěšeny v šatnách dětí. Prosíme, čtěte nástěnky

  • Akce k MDD: Zábavné dopoledne se záchranáři: První pomoc hrou. 1. 6. 2022 od 9,00 hod. (Všechny třídy)

  • Setkání s odborníkem. První pomoc a úrazy dětí. 1. 6.2022 od 15,00 hod. ( Akce pro rodiče dětí)

  • Účast na projektu MK Louny: Týden čtení dětem - Čtěme spolu. ( akce pro všechny třídy i rodiče)

  • Návštěva Zooparku v SEKU. 7. 6. 2022 . (Akce třídy Šnečků)

  • Sportovní dopoledne s FK SEKO - 8. 6. 2022. Akce pouze pro nejstarší děti ze tříd Žabiček a Rybiček.

  • Návštěva muzea: Ptačí stavitelé. (Akce třídy Žabiček) Datum bude upřesněn.

  • Návštěva Galerie Benedikta Rejta - výstava Voda- Aqvarium. 9.6. 2022 od 9,00 hod. - Třída Žabičky

  • Školní výlet na zámek v Libochovicích. 14.6. 2022 ( Akce třídy Rybiček)

  • Školní výlet na zámek V Jimlíně. 15. 6. 2022 (Akce třídy Žabiček)

  • Povídaly hodiny, že už budou prázdniny. Akce pro všechny třídy na rozloučení s budoucími prvňáčky a ukončení školního roku. 16.6. 2022 od 9,30 hod. 

© 2021 Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, p.o.