AKCE  NA  ČERVEN

Podrobnější informace k akcím jsou vyvěšeny v šatnách dětí. Prosíme, čtěte nástěnky.


  • Oslava MDD - Vycházka do města na zmrzlinu - 3. 6. 2024 - třída Rybičky
  • Informativní schůzka pro rodiče nových dětí 3. 6. 2024 od 15,30 hod.
  • Atletika pro děti -sportovní akce, pořádaná  ZŠ Přemyslovců k MDD - 4. 6. 2024- třída Žabičky
  •  Olympiáda mateřských škol. 5. 6. 2024 od 15,00 hod. -  Všechny třídy i rodiče.
  • Povídaly hodiny, že už budou prázdniny! Hudebně zábavný pořad k ukončení školního roku a rozloučení s dětmi, které budou odcházet do ZŠ.  7. 6. 2024 dopolene. -  Všechny třídy.
  • Pyžamová párty- přespání ve školce. 14. 6. 2024 - akce pouze pro děti, které budou odcházet do ZŠ.
  • Školní výlet do Jimlína,  návštěva zámku a pohádky: V jednom lese, v jednom domku. 20. 6. 2024 -  Všechny třídy.
  • Den květů. Akce tříd. 21. 6. 2024
  • Plotovka na téma : Letní olympijské hry.

© 2021 Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, p.o.