Akce na září:

Podrobnější informace k akcím jsou vyvěšeny v šatnách dětí. Prosíme, čtěte nástěnky!

  • Informativní schůzka pro rodiče 7.9.2021 od 16,00 hodin
  • Vycházka do Lužerad. Akce pouze pro třídu Rybičky. 9.9.2021
  • Zahájení projektu České obce Sokolské: Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.
  • Polodenní výlet do Černčic - Procházka bažantnicí. Akce pouze pro třídu Žabičky. 15.9. 2021
  • Zahájení spolupráce s MK Louny - tř. Rybičky15.9. 2021, tř. Žabičky 16.9. 2021, vždy od 10,00 hodin.
  • Dny evropského dědictví - vycházka do historické části Loun -( Svatý Václav - 28.9.)
  • Uklidíme svět - (21.9.- akce na školní zahradě.)
  • Zahájení projektu NSA -cvičení s fyzioterapeutkou ( 20.9.)
  • Sportovní hry mateřských škol. 30.9. 2021.