AKCE  NA  ČERVEN

Podrobnější informace k akcím jsou vyvěšeny v šatnách dětí. Prosíme, čtěte nástěnky.

  • Oslava MDD - zábavné sportovní dopoledne  ve spolupráci se ZŠ Školní. 2. 6. 2023. Všechny třídy.
  •  Akce MÚ Louny - Olympiáda mateřských škol. 6. 6. 2023 od 15,00 hod. Pouze vybrané děti ze tř. Rybičky a Žabičky)
  • Informativní schůzka pro rodiče nových dětí 7. 6. 2023 od 15,00 hod.
  • Povídaly hodiny, že už budou prázdniny! Hudebně zábavný pořad k ukončení školního roku a rozloučení s dětmi, které budou odcházet do ZŠ. 13. 6. 2023  dopolene. Všechny třídy.
  • Vystoupení s " Pomádou."  Akce knihovny k  ukončení školního roku Univerzity 3. věku. 13. 6. 2023 od 13,00 hod. 
  • Akce lékárny U sv. Mikuláše  - Den lékáren.   Exkurze do lékárny a návštěva Čajovny. Následně VV soutěž: Nakresli svého lékárníka. 15. 6. 2023.  Pouze třídy Rybičky a  Žabičky,
  • Školní výlet. Návštěva ZOOparku v Chomutově spojená s edukačním programem a projížďkou safari expresem. 20. 6. 2023, 8,00- 14,30 hod. Všechny třídy.
  • Den květů. Akce tříd. 21.6. 2023

© 2021 Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, p.o.