Naše logo:

Vše, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole. ( Robert Fulghum)

 • O všechno se rozděl.
 • Hraj fér.
 • Nikoho nebij.
 • Vracej věci tam, kde jsi je našel.
 • Neber si nic, co ti nepatří.
 • Když někomu ublížíš, řekni promiň.
 • Před jídlem si umyj ruce.
 • Splachuj.
 • Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.
 • Žij vyrovnaně-trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.
 • Každý den odpoledne si zdřímni.
 • Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě. 

Informace o naší škole

Mateřská škola V Domcích byla uvedena do provozu v roce 1984. Její kapacita je 84 dětí.

Poloha

Škola leží na jižním okraji města, je součástí sídlištní zástavby. Z oken a celého pozemku je nádherný pohled na České Středohoří a poblíž školy vytéká léčivý pramen. Výhodou polohy je i to, že občasné inverze, které postihují hlavně níže položenou část města, se v této části dlouho nezdrží.

Vybavení

Škola disponuje nadstandardním vybavením. V každé třídě je  klavír,  televizor,  video a nebo DVD přehrávač, které jsou využívány v omezené míře  ke sledování doplňkových naučných pořadů např. při seznamování s přírodou nebo získávání literárních znalostí. Třída U Potůčku a U Řeky je vybavena vlastním PC. Výpočetní technika se stala v naší škole běžnou součástí výuky, zakoupili jsme několik CD s výukovými programy vhodnými pro děti předškolního věku. Děti pracují s PC individuálně během ranních her a odpoledních činností.

Snažíme se vybavit třídy hlavně pomůckami, které rozvíjí dětskou představivost, fantazii a jsou vhodné jak pro řízené činnosti, tak pro volnou hru dětí. Vybavení hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí a jejich věku a splňuje všechny hygienické předpisy.

V roce 2000 byla provedena větší rekonstrukce, budova byla kompletně zateplena.


Od roku 2003 jsou všechny třídy vybaveny novými stolky a židlemi. Tento moderní nábytek je více přizpůsoben výšce dětí, takže sezení u stolů je pro děti komfortnější a zdravější, navíc dohromady působí velice esteticky. Do hracích koutků byl zakoupen nábytek.

V roce 2006 byly zrekonstruovány dětské umývárny a záchody ve všech třídách.

V roce 2007 byla na polovině budovy vyměněna stará okna za plastová.

V roce 2008 byly vyměněny kryty na topení.  Na schodiště a do přípravných kuchyněk bylo položeno  nové lino.

V roce 2009 byla vyměněna stará okna za plastová na další části budovy (šatna tř. U Potůčku, kuchyně, ředitelna a kancelář hospodářky.)

V roce 2011 proběhla výměna dveří: vnitřních -  u tříd a šaten učitelek a vnějších -  u všech vstupů do  budovy. Paní kuchařky dostaly novou kuchyňskou linku.

 V září 2010 přivítal děti ze tříd U Studánky a U Řeky nový, vkusný nábytek.

Od listopadu 2010 se děti převlékají v moderních šatnách.

V září 2011 se nového nábytku dočkaly i děti ze tř. U Potůčku.

Kolem školy je zahrada, která je využívána od  jara do podzimu. Také zahrada se postupně upravuje. Staré hrací prvky byly zrušeny a postupně nahrazovány novými.

K MDD děti dostaly krásný vláček a pružinové houpačky ve tvaru motorek a autíček.

 Na školní zahradě jsou patrné další změny k lepšímu. K vláčku přibyly nové herní prvky: policejní auto, džíp, autobus a houpačky na pružině. Dříve nepoužívané plochy, v těsné blízkosti budovy, se proměnily v odpočinkovou zónu se stolem a lavicemi. Vše je vkusně doplněno kačírkem, takže i po dešti lze tato místa využívat.

V mateřské škole podporujeme nové trendy ve vzdělávání, a proto jsme v březnu 2012, k velké radosti dětí, zakoupili interaktivní tabuli. Jedním slovem : úžasné!

V prosinci 2012 jsme zakoupili 2. interaktivní tabuli do třídy U Řeky.

Metodický kabinet  je průběžně doplňován o nové vzdělávací pomůcky. V souvislosti s interaktivním vzděláváním byly zakoupeny interaktivní programy pro předškolní děti z vydavatelství Milady Přikrylové - Barevné kamínky.

K MDD 2013 dostaly děti dárek: 2 nová dětská hřiště, která vznikla renovací starých nevzhledných verand.

V roce 2014 dostala budova naší mateřské školy nový kabát.


 Na konci školního roku 2014/15 byly opraveny všechny chodníky kolem budovy mateřské školy. Nyní děti mohou bezpečně jezdit na koloběžkách a  odrážedlech, aniž by hrozila bouračka s nevzhlednými boulemi a trhlinami.

O prázdninách v roce 2016 se opět rekonstruovalo. Ve třídách U Studánky a U Řeky " přišly na řadu"  dětské záchody. Byla vyměněna: dlažba, obklady i nové záchodové mísy a přibyl pisoár.

Na jaře 2017 byly vyměněny rozbité herní prvky na školní zahradě. Děti se mohou radovat z nového dřevěného vlaku a houpaček.

O prázdninách 2017 bylo vyměněno lino ve třídách U Potůčku a U Řeky. A navíc jsou v celé budově nové vnitřní dveře.

Ve školním roce 2017-18 pokračovaly výměny herních prvků na školní zahradě. V  zahradě třídy U Potůčku byla odstraněna rozbitá klouzačka. Na jejím místě se vyjímá pirátská loď. Na přání dětí, které rády kreslí, byl pořízen set stolu s lavicemi, který v této části chyběl. Staré a rozbité stolky v altáncích byly nahrazeny novými stoly z recyklovaného plastu.

Ve školním roce 2018-19 čekalo překvapení na děti ze třídy U Studánky. Z tzv. šablon, byl pořízen mobilní interaktivní displej MultiBoard.

Ve školním roce 2019-20 se  vyměňovaly další herní prvky na školní zahradě. Děti dostaly krásnou červenou klouzačku za tu, která dosloužila. Ve třídě U Potůčku byl položen nový koberec.

Konec školního roku byl ve znamení rekonstrukce  hospodářské části budovy. Celé dva prázdninové měsíce se tu kopalo, vrtalo, zedničilo, obkládalo, malovalo, aby se od září mohla pyšnit novými obklady, dlažbou a hlavně opravenými odpady a elektřinou

Naše třídy změnily od  školního roku 2020-20 své názvy.

Těšíme se na vás ve třídě ŠNEČCI (dříve U Studánky), ŽABIČKY (dříve U Potůčku), RYBIČKY (dříve U Řeky).