O naší škole

Vše, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole. - Robert Fulghum

 • O všechno se rozděl.
 • Hraj fér.
 • Nikoho nebij.
 • Vracej věci tam, kde jsi je našel.
 • Neber si nic, co ti nepatří.
 • Když někomu ublížíš, řekni promiň.
 • Před jídlem si umyj ruce.
 • Splachuj.
 • Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.
 • Žij vyrovnaně-trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.
 • Každý den odpoledne si zdřímni.
 • Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě.

Obecná charakteristika školy

Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace je trojtřídní mateřská škola, ležící v jižní části města na okraji sídlištní zástavby. Mateřská škola vykonává činnost školy a školní jídelny. Do provozu byla uvedena v roce 1984. Vzdělávání je uskutečňováno ve třech heterogenních třídách. Kapacita mateřské školy je 90 dětí.

Mateřská škola je pavilonového typu. V pravé části je v přízemí umístěna třída ŠNEČCI a v 1. patře třída RYBIČKY. V levé části je třída ŽABIČKY. Oba pavilony spojuje chodba, kde je ředitelna, kancelář hospodářky, sborovna, kuchyň a technické zázemí.

Mateřská škola prošla v uplynulých letech několika většími či menšími rekonstrukcemi. Byla vyměněna okna, celá budova byla zateplena, byly rekonstruovány i vnitřní prostory MŠ - koupelny ve třídách. Během letních prázdnin r.2020 proběhla 1. etapa plánované velké rekonstrukce rozvodů vody, elektro a kanalizace v hospodářské části. 

Mateřskou školu obklopuje rozlehlá zahrada. Tu využívají všechny třídy v průběhu celého roku.

Velkou výhodou mateřské školy je její poloha ve výše položené části města. Proto zde bývá v období inverze lepší ovzduší než v níže položených částech. Z oken na severní straně je také krásný pohled na České středohoří. V blízkosti naší MŠ je také léčivý pramen, domov seniorů, základní škola. Všechna tato místa jsme zahrnuli do našeho ŠVP.

V mateřské škole v současné době pracuje 6 plně kvalifikovaných učitelek, 1 ředitelka, 1 školnice, 1 uklízečka na zkrácený úvazek, pokud je možnost čerpáme také dotace z prostředků ÚP na pomocné pracovníky v oblasti údržby. Ve školní jídelně pracuje 1 vedoucí školní jídelny a zároveň hospodářka školy, 1 hlavní kuchařka a 1 pomocná kuchařka. Využíváme také prostředky fondů EU (Šablony pro MŠ) na personální podporu MŠ (chůva, školní asistent). 


Naše třídy změnily od školního roku 2020-2021 své názvy.

ŠNEČCI (dříve U Studánky) 

ŽABIČKY (dříve U Potůčku) 

RYBIČKY (dříve U Řeky) 


© 2021 Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, p.o.